کلاهک تعدیل دودکش پکیج دوجداره

کلاهک تعدیل دودکش پکیج وسیله ای برای هدایت گازهای سمی و بخارات ناشی از سوختن شعله پکیج تعبیه شده است.

این کلاهک بخشی از دودکش پکیج می باشد و یا درون خود دستگاه قرار داده شده است.

این کلاهک در صورت مسدود شدن دودکش پکیج محصولات احتراق از طریق این کلاهک به فضای بیرون هدایت میشوند.

این کلاهک پلاستیکی باعث کاهش غلظت دود و جلوگیری از خاموش شدن شعله پکیج در صورت ورود باد به دودکش می شود.