• دریچه کولر پشت بلند:

     
    دریچه کولر پشت بلند نوع قدیمی و اولیه دریچه های کولر می باشد. این نوع دریچه کولر با توجه به عمق بالای آن که بین 6 تا 8 سانتی متر می باشد ، پشت بلند نامیده می شود و اهرم آن که به صورت پیچی است در قسمت پایین سمت چپ قرار گرفته و پره ها جلوی دمپرها به صورت عمودی قرار دارند.
    پره هاعرضی بین 1 تا 2 سانتی متر و دمپرها عرضی بین 4 تا 6 سانتی متر دارند. اهرم دریچه پشت بلند بصورت پیچی به اندازه یک سکه پول میباشد که میتوان با پیجاندن آن میزان خروجی باد را کنترل کرد.

    ادامه مطلب...

سابقه دریچه کولر :

از زمان پیدایش کولرها در ساختمان ها پای دریچه کولر نیز به ساختمانها باز شد. وظیفه اصلی دریچه کولر تنظیم جهت و میزان باد کولر به مسیر و میزان دلخواه و متناسب با محیط می باشد. دریچه کولر در خروجی کانال کولر که ورودی آن به کولر متصل شده است متصل میشود.

ادامه مطلب...