نمایش 1–8 از 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

دریچه سقفی دو طرفه

برای قیمت تماس بگیرید
دریچه کولر سقفی و دریچه تنظیم هوای سقفی الف- دریچه کولر سقفی دو طرفه ب- دریچه کولر سقفی سه طرفه ج- دریچه کولر سقفی چهارطرفه د-دریچه کولر سقفی بدون دمپر یا دریچه تایلی ه- دریچه کولر گرد سقفی جنس

دریچه سقفی دو طرفه کنجی

برای قیمت تماس بگیرید
دریچه کولر سقفی و دریچه تنظیم هوای سقفی الف- دریچه کولر سقفی دو طرفه ب- دریچه کولر سقفی سه طرفه ج- دریچه کولر سقفی چهارطرفه د-دریچه کولر سقفی بدون دمپر یا دریچه تایلی ه- دریچه کولر گرد سقفی جنس

دریچه سقفی گرد جت نازل متحرک

برای قیمت تماس بگیرید
دریچه کولر سقفی و دریچه تنظیم هوای سقفی الف- دریچه کولر سقفی دو طرفه ب- دریچه کولر سقفی سه طرفه ج- دریچه کولر سقفی چهارطرفه د-دریچه کولر سقفی بدون دمپر یا دریچه تایلی ه- دریچه کولر گرد سقفی جنس