دریچه کولر پلاستیکی دیواری

سه شنبه, 13 آذر 1397 08:38

دریچه کولر پلاستیکی دیواری

دریچه کولر سقفی و دریچه تنظیم هوای سقفی

الف- دریچه کولر سقفی دو طرفه

ب- دریچه کولر سقفی سه طرفه

ج- دریچه کولر سقفی چهارطرفه

د-دریچه کولر سقفی بدون دمپر یا دریچه تایلی

ه- دریچه کولر گرد سقفی جنس

 

قابلیت ها:

  • پخش هوا باقابلیت جهت دهی 3 ،2،1 و4 طرفه
  • مناسب جهت هوای رفت و هوای برگشت
  • کنترل هوادهی با دمپر در دو نوع تخت وبرجسته می باشد

 

موارد مصرف:

1-جهت نصب در سقف برای تنظیم هوای ورودی کولر های آبی

2-مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز باافت فشار متوسط

3-جهت نصب در سقف های کاذب

4- بیمارستان ها ،اداره ها وساختمان ها ارتفاع سقف تا 4متر

دریچه سقفی دو طرفه

دوشنبه, 05 آذر 1397 11:55

دریچه کولر سقفی و دریچه تنظیم هوای سقفی

الف- دریچه کولر سقفی دو طرفه

ب- دریچه کولر سقفی سه طرفه

ج- دریچه کولر سقفی چهارطرفه

د-دریچه کولر سقفی بدون دمپر یا دریچه تایلی

ه- دریچه کولر گرد سقفی جنس

 

قابلیت ها:

  • پخش هوا باقابلیت جهت دهی 3 ،2،1 و4 طرفه
  • مناسب جهت هوای رفت و هوای برگشت
  • کنترل هوادهی با دمپر در دو نوع تخت وبرجسته می باشد

 

موارد مصرف:

1-جهت نصب در سقف برای تنظیم هوای ورودی کولر های آبی

2-مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز باافت فشار متوسط

3-جهت نصب در سقف های کاذب

4- بیمارستان ها ،اداره ها وساختمان ها ارتفاع سقف تا 4متر

دریچه کولر سقفی ساده

دوشنبه, 05 آذر 1397 11:59

دریچه کولر سقفی و دریچه تنظیم هوای سقفی

الف- دریچه کولر سقفی دو طرفه

ب- دریچه کولر سقفی سه طرفه

ج- دریچه کولر سقفی چهارطرفه

د-دریچه کولر سقفی بدون دمپر یا دریچه تایلی

ه- دریچه کولر گرد سقفی جنس

 

قابلیت ها:

  • پخش هوا باقابلیت جهت دهی 3 ،2،1 و4 طرفه
  • مناسب جهت هوای رفت و هوای برگشت
  • کنترل هوادهی با دمپر در دو نوع تخت وبرجسته می باشد

موارد مصرف:

1-جهت نصب در سقف برای تنظیم هوای ورودی کولر های آبی

2-مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز باافت فشار متوسط

3-جهت نصب در سقف های کاذب

4- بیمارستان ها ،اداره ها وساختمان ها ارتفاع سقف تا 4متر

دریچه کولر دیواری

دوشنبه, 21 آبان 1397 12:00

از متداول ترین نوع دریچه کولر ، دریچه کولر دیواری میباشد که به صورت دستی تنظیم شده و در حالت های مختلف قرار میگیرد. (بالا ، پایین ، راست ، چپ)

این دریچه می بایست در محل مناسبی نصب شود تا بیشترین بازدهی ورود هوای خنک به داخل محیط را داشته باشد.

همچنین در زمستان به راحتی و بدون درز و مشکلی ، قابل تنظیم بوده و کاملا بسته شود تا از هدر رفت انرژی گرمایشی محیط جلوگیری کند.

این نوع از دریچه کولر در رنگ ها و ابعاد متفاوتی مطابق با سلیقه و طراحی داخلی محیط ، تولید و ارائه میگردد.